De aanleg van een eendenvijver is een vak apart. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het water, wat noodzakelijk is om het verenpak van je eenden in topkwaliteit te houden. Wij geven 5 tips voor de aanleg van je eenden vijver!

1. Start met een goede basis

Wij adviseren om speciale 3D vijverfolie te gebruiken om een sterke vijver te realiseren. Niet alleen is deze folie één van de goedkoopste oplossingen, het beschermt tevens tegen stenen en boomwortels. Qua beschoeiing kun je het beste hout gebruiken, waarbij een strook van ong. 30 cm naast je vijver, gevuld met zand of schelpen kan worden gebruikt als voerplek. Zorg ervoor dat de eenden gemakkelijk op de kant kunnen komen door het waterpeil zo hoog mogelijk te houden en de beschoeiing niet meer dan 5 cm boven het waterpeil te plaatsen.

2. De grootte van je vijver

Wil je graag zwanen houden in je vijver? Zorg er dan voor dat je vijver minimaal 80cm diep is. Duik- en zee eenden zoals bijv. de middelste zaagbek, hebben een vijver van minimaal 60 cm diep nodig. Voor overige eenden en ganzen wordt aangeraden om een vijver van minimaal 35 cm te creëren. Voor ganzen en zwanen geldt tevens dat zij vrij veel ruimte nodig hebben rondom de vijver; per koppel is dit minimaal een stuk grasland van zo’n 100m2.

3. Het pompsysteem

Wij adviseren onze klanten om indien mogelijk bronwater te gebruiken om de juiste waterkwaliteit te garanderen. Let daarbij op de kwaliteit van het bronwater; teveel ijzer kan ervoor zorgen dat het verenpak van je eenden verslechterd. Zorg ervoor dat je pomp de gehele dag draait en de juiste hoeveelheid water kan filteren om het water in de vijver op topkwaliteit te houden. Houd daarbij rekening dat er in de zomer voldoende koel water beschikbaar moet zijn om botulisme te voorkomen. In de winter zorgt het pompsysteem ervoor dat de vijver niet dicht kan vriezen.

4. Rondom je vijver

Het is het gemakkelijkst om grasland aan te leggen rondom je vijver, wat tevens zorgt voor extra voeding. Zorg er verder voor dat je voldoende mogelijkheden creëert voor beschutting tijdens zonnige dagen of de koude wind, door middel van een afdakje of met planten. Let wel op dat je geen giftige planten gebruikt rondom je vijver, je eenden zullen deze namelijk niet met rust laten. Je eenden zullen in het voorjaar op zoek gaan naar een veilige nestplaats. Daarbij heeft iedere eend een andere voorkeur, plaats daarom nestkastjes met verschillende doorgangen. Vergeet niet om nestmateriaal, zoals stro of houtsnippers in je nestkastjes te leggen. Ook kun je wat van dit nestmateriaal op strategische plekken leggen, zodat ook de grondbroeders genoeg mogelijkheden vinden om een mooi nest te maken.

5. Afrastering en overkapping

Als afrastering kun je het beste gaas gebruiken met een maaswijdte van maximaal 5×5 cm. Zorg ervoor de de afrastering minimaal 1.80m hoog is en het liefst 20cm in de grond is gegraven, om eventuele roofdieren uit je voliere te houden. Uiteraard mag deze afrastering geen scherpe punten hebben en mogen er geen losse draden of netten zijn waarin de eenden verstrikt kunnen raken. Als bescherming tegen roofdieren (en voor eventuele vogelgriep) kun je ervoor kiezen om je huisvesting te overdekken. Gebruik hiervoor netten met een maaswijdte van maximaal 2,5 cm. Plaats het net minimaal 2 meter boven de vijver en zorg ervoor dat het ook in de winter (met een pak sneeuw) blijft staan door het plaatsen van palen en ankers.